Transponder

Ska du göra en nyckel?
Klicka här för att komma till guiden.

Mattias Widén är specialist på hela området inom transponder. Han utbildar sig regelbundet hos våra leverantörer och har spetskunskap vad det gäller både Silca och Advanced Diagnostics. Han hjälper dig bland annat med:

• Silca RW5 transpondermaskin.
• GTI Ultra, multitransponder från Silca.
• Look-a-like keys
• Empty shells
• Smart Pro, programmera originalnycklar.
• Smart Pro, programmera fjärrkontroller.
• Originalnycklar.
• Programvaror som hjälper dig hitta rätt.
• Lösa transponder.