Om Prodib

Prodib AB och Prodib AS är leverantörer av nyckelämnen, nyckelmaskiner och tillbehör. I våra moderna distributionscenter på 2600 m2 i Sverige och 350m2 i Norge lagerhåller vi 13.500 olika artiklar. Hos oss, både i Sverige och Norge finner du även en permanent utställning där du kan se och provköra alla våra produkter. Utställningen är öppen alla arbetsdagar, men vill du besöka oss så vill vi gärna att du ringer och bokar en tid så vi kan ge dig full support under ditt besök.

Prodib AB Is a supplier of keyblanks, keycuttingmachines and accessories for locksmiths and keycutters. In our moder 2600sqm distributingcenter we stock 13.500 different articals from many different places in the world.

Orderavdelningen/Order department

På våra orderavdelningar processar vi dagligen en stor mängd order. Vårt mål är att en order som beställs idag skall nå dig i morgon. Leveranssäkerheten för detta ligger mellan 97 – 98%. Inom loppet av 10 dagar levererar vi 99,7%. För att klara detta har vi satsat på riktigt stora lager.

In our orderdepartment we everyday process a huge amount of orders. Our target is that an order recieved before 4.45 pm shall reach a customer by next morning, anywhere in our territory. The delivery precision is messured every day and we score between 97-98% within 24 hours. Within 10 days we score 99,7% for what ever is ordered. To perform this we carry big stocks.

Säljavdelningen/Sales department

På våra Svenska och Norska säljavdelningar jobbar sammanlagt 7 personer. Här är det oftast tomt eftersom säljarna är ute och besöker våra kunder så mycket det bara går. Ofta har dom specialerbjudande med sig eller informerar om någon nyhet.

In our salesdepartment works 7 people. This room its mostly empty as the sales guys travel a lot to visit our customers. Often they carry “special offers” or important information for our customers.

Ekonomi/Economy

Vi har en egen ekonomiavdelning där det mesta av arbetet är databaserat och automatiserat i så hög utsträckning det bara går.

We have our own finance department where most of the work is computerized and automated as much as possible.

Packavdelningen/Packageing department

Vår Svenska packavdelning byggde vi om 2005. Den är byggd helt enligt TOYOTA metoderna 5-S och Leanproduction för att vara så effektiv som möjligt. När vi byggde den så övervägde vi varje moment i processen för att ta bort allt onödigt. Packavdelningen har i dag rullbanor för orderkorgar, inbyggda vågar och bandningsstationer, frankeringsmaskiner etc. I den Norska bedriften så har vi försök efterlikna den Svenska så gott vi kan men i mindre skala.

Our new packageing department we built ourselfs in 2005. Its totally built after the TOYOTA principles of 5-S and leanproduktion to be as efficient as possible. When building it we considered every moment in the process of packageing and took away all unneeded moving, walking, finding etc. The packageing department has today rollerguides for the pickingbaskets, built in scales, bandingstations and freightdocumenthandelings. In the Norwegian operation, we try to imitate the Swedish one as best we can, but on a smaller scale.

Plockavdelningen/picking department

Våra plocklager består av mer än 4500 hyllmeter i Sverige och 220 i Norge. Dessa utökas ständigt i takt med att det kommer nya produkter. I genomsnitt kommer det in 3 nya produkter per dag, varje dag om året. Allt gods har en fast ”adress” så att plockarna hittar det snabbt och effektivt.

Our picking warehouse consists of more than 4,500 shelf meters in Sweden and 220 in Norway. These are constantly being expanded as new products arrive. On average, 3 new products come in per day, every day of the year. All goods have a fixed ”address” so that the pickers can find them quickly and efficiently.

Pallager/Pallet storage

 I vårt Svenska pallager, som har 2000 pallplatser, lagerhåller vi större produkter som maskiner etc. Att vi har god lagringskapacitet gör att vi kan ta fördel av att köpa in stora partier, då till bra priser.

In our palletstorage we have space for 2000 pallets and there we store bigger products , such as machines etc. The fact that we have plenty storagecapasity also means we can take advantage of purchaseing bigger volumes when a opportunity arise.

Begagnade maskiner/Secondhand Machines

Vi handlar även med begagnade maskiner, när dessa säljs är de genomgångna och testade och har i de flesta fall 3 månaders garanti så att du skall känna díg trygg i ditt köp. Maskiner som inte klarar dessa krav skrotar vi.

We trade also with second hand machines. When they are sold they have been serviced, important parts have been changed for full functionallity and for most of them we leave 3 months warranty so you can feel safe with your purchase. Machines that don’t meet our standards are scrapped.

Teknisk Support/Technical Support

Bra och tillgänglig teknisk support är oerhört viktigt, speciellt om man köpt en kostsam eller teknisk avancerad produkt. Därför har vi satsat extra på denna funktion med en egen avdelning både i Sverige och Norge med tillsammans 4 heltidsanställda tekniker som är fabriksutbildade. Ca 2 gånger om året går dom fortsättningskurser på fabriken för att hålla sig up-to-date med det senaste. Vår support är tillgänglig årets alla veckor.

Good and accessible technical support is extremely important, especially if you have purchased an expensive or technologically advanced product. Therefore, we have invested extra in this function with our own department in both Sweden and Norway with a total of 4 full-time technicians who are factory trained. About 2 times a year, they attend continuing courses at the factory to stay up-to-date with the latest. Our support is available every week of the year.

Blackbox service

När en maskin gått sönder eller behöver service så är alltid stillestånd och transport ett problem. Vi har löst detta på vårt eget sätt, med ”Blackboxservice” . Det betyder att vi har ordnat transportproblemet med speciella transportlådor som skyddar din maskin effektivt. Behöver du en hyrmaskin medans din är på service eller reparation skickar vi en sådan åt dig.

When a machine has broken down, stopped or need service or repair, the standstilltime and transport is a problem for most of our customers. We have taken our own way to solve this in the best interest of our customers, by offering our “Black box service” which is a service with specially made boxes for transport and protection of machines, that we can send to you to put your machine in when sending it. If you are without machine when your machine is gone, and have difficulties with this we can put in the “black box” one of our “rentalmachines” of the same type as you are going to send us, so you can start work emediatly.

Läggningsservice/Special execusions

Vi erbjuder snabb läggningsservice för speciella låsningar, likalåsningar mellan lås med olika byglar etc. För detta har vi en speciell avdelning som alltid står redo att assistera dig.

Standard locks, Key alike and masterkeysystems we keep in stock in plenty, but sometimes there is a need for a special execusion, a special shackle or what ever, and for this we keep a special department that is always ready to assist you.Standard locks, Key alike and masterkeysystems we keep in stock in plenty, but sometimes there is a need for a special execusion, a special shackle or what ever, and for this we keep a special department that is always ready to assist you.

Ämnen med tryck/Coin service

Nyckelämnen med din loggo är ett effektivt sätt att marknadsföra ditt företag, utan att det kostar något. Snabbhet i denna service är ett adelsmärke för oss och vi har därför investerat i en egen KOMATSU MAYPRESS på 100 tons tryck. I den pressar vi automatiskt 1 ämne i sekunden, och leveranstiden är därför oftast bara ett par dagar när du har verktyg hos oss. Prata med våra säljare så får du mer info.

Keyblanks with you own logotype is a very effective way of promoting your buisness, without it costing you a cent. Speed is something we urg in this service from us and therefore we have invested in our own coiningmachine: A fullautomatic KOMATSU MAYPRESS that coins with 100 ton pressure. We make 1 key per second, and our delivery time from orders is therefore mostly not more than 2 days (3 including shipping to you).

Packmaskin/Pakageingmachine

I vår packmaskin packar vi produkter i snygga SB-pack med symetriska mått för att du skall kunna göra en snygg butiksexponering av dina varor. Förpackningarna har streckkoder (EAN och SLR) på baksidan.

In our ”ILLIG” full-automatic packageingmachine we produce nicely looking pin-packs with messures fitting together so you can get a nice looking presentation in you shop. Each packageing carrys the relevant bar-code for easy inventory as well as linked to computer program for price and productdata.

Utställning/Show room

I vårt interna permanenta 400 kvm showroom kan du se och testa alla våra produkter. Showroomet är öppet alla vardagar men vi ber dig ringa oss och boka tid om du vill besöka oss så vi kan ge dig full support. Om du är på väg att göra en större investering är det alltid klokt att prova produkten innan köpet eftersom du förmodligen vill behålla den länge. Det kan också finnas alternativa produkter eller kompletterande produkter som du vill veta mer om.

In our inhouse permanent 400 sqm showroom you can see and test all our products. The showroom is open all working days, but we ask you to call us and make an appointment if you want to visit us so we can give you full support. If you are about to make a bigger investment, it’s always wise to try the product out before the purchase as you probably want to keep it for long. There might be also alternative products or complimenary products that you want to know about.

Kursrum/Training room

Vi har egna kursrum där vi tränar kunder i olika färdigheter som rör våra produkter. Där tränar vi också oss själva så att vi skall vara på topp.

In our inhouse trainingroom we train our customers in different skills, as well as train ourselfs to be on top.

Kataloger/Catalogues

PRODIB / SILCA / ABUS ger ut ett stort antal kataloger. Som kund hos oss får du dom automatiskt skickade till dig, både i Sverige och Norge. Dom finns också i PDF form under KATALOGER/MEDIA på hemsidan.

PRODIB / SILCA / ABUS publishes a large number of catalogues. As a customer with us, you get them automatically sent to you, both in Sweden and Norway. They are also available in PDF form under CATALOGS/MEDIA on the website.

Produktkatalog/Product catalouge

Vår senaste katalog heter P-6000 och täcker in alla våra produkter på 1382 sidor. Varje produkt med sin egen faktaruta samt EAN- och SLR nummer.

Our latest productcatalouge is called P-6000 – a catalouge of 1382 pages. Each product have its own description with EAN- and SLR-codes.

Keyway News/Keyway News

Vår egen tidning KEYWAY NEWS som utkommer regelbundet håller dig som kund informerad om det senaste. Här kan du läsa om nyheter och spännande reportage. Som kund i Sverige och Norge får du tidningen kostnadsfritt i din brevlåda, men den finns också att läsa i PDF form här på hemsidan.

Our own magazine KEYWAY NEWS, which is published regularly, keeps you as a customer informed about the latest. Here you can read about news and exciting reports. As a customer in Sweden and Norway, you receive the magazine free of charge in your mailbox, but it is also available to read in PDF form here on the website.

Showbus/Showbus

Varken Eskilstuna eller Spydeberg är inte center av världen, det tog vi fasta på för ett antal år sedan när vi skaffade vår 18 meters VOLVO VAN HOOL utställningsbuss. Vi turnerar årligen runt för att du skall kunna se och prova våra produkter på ett ställe närmare dig.

Neither Eskilstuna nor Spydeberg is the center of the world, we realized that 15 years ago when we acquired our 18 meter VOLVO VAN HOOL exhibition bus. We tour annually so that you can see and try our products in a place closer to you.

Demobussar/Mini showbuses

Vi har förutom den stora utställningsbussen även ett antal mindre bussar som vi åker ut till våra kunder med speciella erbjudanden. Bussarna är även fullastade med maskiner och kunden kan därmed, på plats hos sig, provköra våra produkter!

In addition to the large exhibition bus, we also have a number of smaller buses that we take out to our customers with special offers. The buses are also fully loaded with machines and the customer can therefore test drive our products on site!

Servicebilar/Service cars

Vi utför även service hos våra kunder och för detta har vi speciella servicebilar.

As not all machineservice is practical to get done within our premessises, we also travel to our customers. To assist them and for this we have special vans always ready for this job.