Silca News är ett nyhetsbrev som släpps från Silca varje månad och innehåller nyheter om nya ämnen, mjukvara och tillbehör till våra nyckelmaskiner samt de senaste produkterna från Silca.