Fjärrhjälp

Klicka här för att koppla upp din PC

Prodib Service

Säkert och tryggt

Du som jobbar inom lås och säljer säkerhet och trygghet. Det kan vara ett lås, ett larm eller någon annan anordning. För oss är det likadant för även vi säljer säkerhet och trygghet. Du ska inte behöva göra avbrott i din produktion när din maskin är på service, du ska inte behöva stå ensam inför ett svårlöst dilemma, du ska få hjälp och assistans när du behöver det – allt detta kan vi på serviceavdelningen hjälpa dig med! Vi är här för att hjälpa dig på bästa tänkbara sätt. Det är vårt enda mål och därför satsar vi så hårt på servicefunktionen.

Ingen produkt blir bättre än sin service

Om du vill satsa på det säkra alternativet med mest resurser att hjälpa dig vid problem, då är det Silca du ska välja. Vår målsättning är att vi ska den bästa servicefunktionen i världen, ja helst bättre än Silca själva. Det har vi ställt in siktet på och vi kommer inte att ge oss förrän vi är där. Har man köpt en produkt av oss så skall man i priset få ett adderat värde. Det värdet skall vara vår kunskap. Att det finns en väl fungerande service, inte bara ibland utan alltid. Därför har vi satsat på tre stycken heltidsanställda tekniker. Att ha denna resurs tillgänglig tillhör inte standard i varje land. Prodibs service är en av kanske tre, fyra stycken i världen. Än så länge är ingen lika välutvecklad. I andra länder får man sända maskiner till fabriken i Italien för reparation och renoveringar.

Servicebilar

Prodib har alltid strävat efter att vara så tillgängliga som möjligt för våra kunder. För att Serviceavdelningen ska kunna nå landet runt har vi investerat i hela fem stycken servicebilar. Alla kunder som vill ska kunna få besök av Serviceavdelningen när det gäller installation och utbildning av nyinköpta maskiner.

Vi ringer dig

Vi har blivit mer pro-aktiva, genom att ringa dig regelbundet för att kolla att allt är OK med dina maskiner. Det tråkigaste vi vet på serviceavdelningen är när någon rapporterar ett fel eller brist efter tre år och säger: ”Så har det alltid varit”. I och med att vi ringer dig och frågar om allt fungerar, så kommer vi också att kunna planera serviceturerna mer effektivt.

Serviceinkallelse


I vårt teknikcenter har vi utvecklat en speciell programvara som håller koll på alla maskiner som vi sålt. Via denna funktion kallar vi in din maskin en gång om året för årsservice till fast pris. Med inkallelsen följer ett detaljerat serviceschema för dom som kan och vill göra service själva. En väl servad maskin håller längre, ger färre oplanerade stopp och har ett högre andrahandsvärde.